Beskæftigelse på Søbysøgård - mange produkter og mange kompetencer

I danske fængsler sidder man ikke og tæller dagene, til man skal løslades. Tværtimod er der beskæftigelsesret og -pligt, hvor man drager nytte af, at mange indsatte faktisk besidder en lang række kompetencer. Samtidig er beskæftigelsen med til at give de indsatte en mere meningsfuld hverdag i fængslet og dermed forberede dem på et liv uden kriminalitet efter endt afsoning.

På Søbysøgård er de indsatte derfor beskæftiget med et væld af forskellige arbejdsopgaver som f. eks. landbrug, gartneri, snedkerarbejde, sprøjtelakering og svejsning af metal. Det er længe siden vi lavede tøjklemmer...

Beskæftigelsestilbuddene på Søbysøgård er ikke tidsfordriv, men en regulær produktion, hvor de indsatte gennem relevant beskæftigelse både kan bruge allerede erhvervede kompetencer og samtidigt lære nye. Endvidere skal de indsatte sørge for at komme til tiden, gøre sig umage med deres arbejde og i det hele taget lære at tage ansvar på sig. Ligesom på en almindelig arbejdsplads.

Beskæftigelsen på Søbysøgård fungerer altså som en produktionsvirksomhed, der skal beskæftige de indsatte med aktiviteter, der ligner arbejdet på en helt almindelig arbejdsplads.

I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at vore produkter sælges på de samme markedsvilkår, som der hersker uden for fængslets mure. Der er således ikke tale om, at beskæftigelsen på Søbysøgård tager arbejde fra det private erhvervsliv på baggrund af unfair konkurrenceforvridning.

Kvalitet: Høj kvalitet er en selvfølge for alle vore produkter. For at sikre god kvalitet og en professionel produktionsproces er der også ansat personale med de relevante faglige uddannelser.

Mangfoldighed: Vore produkter er mangfoldige og dækker ikke blot nye produkter. F. eks. bliver designermøbler fra Syddansk Universitet i Odense som nye igen efter en omgang i overfladebehandlingsværkstedet.

Fleksibilitet: Vi indretter gerne produktionsforholdene, så produktet kan tilpasses de særlige finesser, den enkelte kunde efterspørger: Fra fremstillingsopgaver til montagearbejde.

Ting til tiden: Vi lægger stor vægt på at overholde de aftaler, der er indgået omkring levering.

Samarbejde om en vigtig samfundsopgave: De, der placerer opgaver hos os, bidrager til at løse en vigtig samfundsopgave. Når hverdagen inden for murene ligner hverdagen udenfor, øger man sandsynligheden for en velfungerende tilværelse uden kriminalitet efter endt afsoning.

Skolegang, vejledning: Indsatte på skolebænken. Rigtigt mange indsatte tager imod tilbud om undervisning på deltid, samtidigt med de er beskæftiget i produktionen.

Økologisk landbrug

Landbruget op Søbysøgård består af økologisk dyrkning af ca. 150 ha. Jord, samt drift af malkebesætning på ca. 120 årskøer.

Afgrøderne anvendes fortrinsvist som grovfoder til køerne, hvilket betyder at vi har store arealer udlagt med græs, dels til afgræsning og dels til høst af græsensilage, desuden dyrker vi foderkorn og fremavlskorn til salg. Endvidere har vi et samarbejde med en økologisk grøntsagsproducent, der gennem producentskifte dyrker grøntsager på en mindre del af arealet.

I landbruget beskæftiger vi op til 20 indsatte, som derved tilbydes en meningsfuld hverdag enten i stalden med at passe køer og kalve eller beskæftiget i markdriften.

Produktionsværkstedet

Metalværkstedet: Værkstedet råder over svejse-, dreje- og skæremaskiner og kan lave forskellig produktion i metal.

Træværkssted: Et særskilt træværkssted tager sig af småproduktion der sælges privat eller i større antal til erhverv. Værkstedet har gennem en årrække produceret bord-bænke sæt, altertavler, hundehuse m.m.

Maler, smedeværksted, park m.m.

Der tilbydes ligeledes beskæftigelse indenfor parkområde, malerværkstedet, smedeværkstedet, rengøring m.m.

Økologisk væksthusgartneri

Søbysøgårds væksthusgartneri omfatter 4800 m2 under glas. Fra 1. januar 2009 er gartneriet godkendt til økologisk produktion. I 2009 vil der blive produceret krydderurter og skoleagurker.Vi forventer at producere ca. 250.000 stk. krydderurter fordelt på 6 forskellige slags.

Gartneriet på Søbysøgård beskæftiger op til 48 indsatte, som derved få en meningsfyldt hverdag. Vi bestræber os på at benytte os af, og udvikle de indsattes kompetencer indenfor de grønne fag. gartneriet er godkendt som praktiksted, hvilket betyder at de indsatte der ønsker uddannelse indenfor faget kan afvikle den obligatoriske praktik i gartneriet.

Link til smileys: http://www.findsmiley.dk/658352

Madværkstedet: http://www.findsmiley.dk/Sider/Search.aspx?k=gr%C3%B8ntsagsv%C3%A6rkstedet

Skolen

Skolen på Statsfængslet på Søbysøgård tilbyder undervisning inden for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Almen Voksenuddannelse (AVU) som et deltidstilbud til fængslets indsatte. Endvidere tilbydes ordblindeundervisning. Forudsætningen for at kunne deltage i undervisningen er, at man kan kombinere undervisning med et af fængslets beskæftigelsestilbud, samt at man findes egnet til det niveau skolen tilbyder.

Godkendt som VUC: Skolen på Søbysøgård er godkendt af Undervisningsministeriet som et Voksenuddannelsescenter under Kriminalforsorgen.