Fritid

På Søbysøgård findes der mange fritidsaktiviteter. Du kan benytte disse straks efter indsættelse. Fritidsaktiviteterne er tilbud, du kan benytte dig af udenfor normal arbejdstid og i weekenderne. Enkelte aktiviteter må ikke bruges på dagen, hvis du har været syg eller har haft arbejdsvægring. Vi håber, at du vil benytte dig af disse aktiviteter, både i hverdagene og i weekenderne. Enkelte aktiviteter kan du bruge sammen med dine besøgende.